Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği (AFİSMED)

Enerji Bakanlığı, ISSA ve ISSA Mining ile mutabakat zaptı İmzalandı

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı(ETKB) Müsteşar Yardımcısı Sn. Dr. Nevzat KAVAKLI başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında, ETKB ve ISSA Mining (ISSA’nın Maden Sektöründe Önleyici Tedbirler Üzerine Uluslararası Bölümü) arasında madencilik alanında bir mutabakat zaptı imzalanmıştır.  

 

İmzalanan anlaşma ile ülkemizde madencilikle iştigal eden kamu ve özel sektör çalışanları yararına olacak şekilde yakından ve güvenilir işbirliği kurulması, madencilik sektörünün etkileşimli bir şekilde geliştirilmesi ve böylelikle madencilik faaliyetlerine ekonomik ve sosyal fayda sağlanması hedeflenmiştir.

 

 

Mutabakat Zaptı kapsamsında işbirliği yapılması öngörülen hususlar aşağıda verilmiştir.

 • İşveren ve yöneticilerin sorumlulukları ve liderliği,
 • Madencilikte risk değerlendirme,
 • Güvenlik mühendis ve uzmanları için eğitim konseptleri,
 • Acil müdahale ve maden kurtarma stratejileri,
 • Yangın ve patlamayı önleme,
 • Patlamaya karşı güvenli elektrik tesisatları gereksinimleri,
 • Havalandırma yönetimi ve teknolojisi,
 • Güvenli patlatma teknolojisi,
 • Yöneticiler ve madenciler için eğitim kavramları,
 • Madencilikte sağlık riskleri ve bunlardan korunma,
 • Güvenli madencilik teknolojileri,
 • Kişisel koruyucu ekipman (KKE),
 • Madencilik projelerinin hazırlanması, kontrolü ve denetimi,
 • Toz söndürme teknikleri,
 • Metan drenaj ve yöntemleri,
 • Uzaktan gaz izleme merkezleri ve erken uyarı sistemleri.

 

Ayrıca ISSA Madencilik ve ETKB ile madencilik alanında yapılacak işbirliği kapsamında; teknoloji alışverişi ve teknik personel değişimi de yer almaktadır.

ISSA (International Social Security Association), 4 Ekim 1927’de Brüksel’de, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu çatısı altında kurulmuş olup Uluslararası Sosyal Güvenlik Derneği anlamına gelmektedir.  Avrupa ülkesinden 17 ulusal enstitünün katılımıyla ilk yapısı oluşturulmuştur

 

Derneğin kuruluş amacı, hızla endüstrileşen Avrupa’da meydana gelen iş kazaları, iş hastalıkları ve işçi hakları doğrultusunda daha güvenli ve sosyal sorumluluk bilincine sahip bir ortam oluşturmak ve konuyla ilgili eğitim faaliyetleri vererek çeşitli konferanslar ve çalıştaylar düzenlemektir.

ISSA şu anda, dünya genelinde 150’den fazla ülkede 340’tan fazla organizasyonu gerçekleştirir hale gelmiştir. ISSA Mining ise ISSA’nın 13 uluslararası kolundan sadece bir tanesidir.