Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği (AFİSMED)

YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
Yeşil ve döngüsel bir ekonomi, gerek yatırımlar gerekse büyüme stratejileri belirlenirken sera gazı emisyonlarının azaltılması ile enerji ve kaynak verimliliğinin artırılmasının gözetilmesini gerektirmektedir. Bu itibarla, yeşil ve döngüsel ekonomi hedeflerinin bir arada ele alınması ve bu kapsamda geliştirilecek faaliyetlerin bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirilmesi önem arz etmektedir.
2023 – 01 Proje Teklif Çağrısı Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi
 
2023-01 Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ'leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır.
Bu çağrı ile; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir.
 
Proje Başvuru Tarihleri: 08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 (Başvuru Tarihleri)
Hedef Sektörler:

 • NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:
 
 1. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)
 2. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)
   45 - Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
   46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),
   47 - Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),
 1. Bilgi ve iletişim (Kısım J)
   60 - Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,
   61 - Telekomünikasyon
   62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
   63 - Bilgi hizmet faaliyetleri
 1. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)
   70 - İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,
   71 - Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,
   72 - Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
   73 - Reklamcılık ve piyasa araştırması,
   74 - Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,
 1. Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)
   95 - Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,
   96 - Diğer hizmet faaliyetleri.
 
 • Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.
 
Ölçek: KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanının onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır.
 
Diğer Başvuru Koşulları:
 1. Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.
 2. İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.
 3. İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.
 4. İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz.
 5. Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.
 6. Başvuru tarihinde işletmenin; yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması gerekmektedir.
 7. Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.
 
Uygun Proje Konusu:
Güneş Enerji Sisteminin kurulması ve işletilmesi:
 • Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları beklenmektedir.  
 
Proje Süresi:
 • Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.
 
Destek Üst Limiti:
14.000.000 TL (Geri Ödemeli)
 
Destek oranı: %60
 
 
 
2023 – 02 Proje Teklif Çağrısı Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi
 
2023-02 Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır.
Bu çağrı ile; yeşil teknolojileri benimseme, karbonsuzlaştırma, kaynak verimliliğini artırma, atık üretimini azaltma, suyun korunması ve sürdürülebilir üretim yöntemlerini uygulamaya yönelik projeler önceliklendirilecektir.
Proje Başvuru Tarihleri: 08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 (Başvuru Tarihleri)
Hedef Sektörler:
 • NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:
 
 1. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)
 2. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)
   45 - Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
   46 - Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),
   47 - Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç),
 1. Bilgi ve iletişim (Kısım J)
   60 - Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri,
   61 - Telekomünikasyon
   62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler,
   63 - Bilgi hizmet faaliyetleri
 1. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)
   70 - İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri,
   71 - Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri,
   72 - Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri,
   73 - Reklamcılık ve piyasa araştırması,
   74 - Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,
 1. Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)
   95 - Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı,
   96 - Diğer hizmet faaliyetleri.
 
 • Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.
 
Ölçek: KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanının onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır.
 
Uygun Proje Konusu:
 • İşletmeler;
 • Enerji verimliliği;
 • Su verimliliği;
 • Hammadde verimliliği;
 • Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü;
 • Endüstriyel simbiyoz;
 • Döngüsel ekonomi
konu başlıklarında başvuru yapılabilecektir.
Proje Süresi:
 • Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.
 
Destek Üst Limiti:
4.000.000 TL (Geri Ödemeli)
 
Destek oranı: %70
 
Yeşil Sanayi Destek Programı mevzuatına www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek, 444 1 567 numaralı Çağrı Merkezinden bilgi alınabilecektir. Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata geçilebilecektir.
Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır.
 
Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.